Wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty• wniosek do pobrania poniżej lub w pok. 60
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
• w przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu  
sposób załatwienia sprawy- wydanie zaświadczenia
- zaświadczenie można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy) 
opłaty- 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
a) informację, że jest to opłata skarbowa, b) sprawę, w której wnoszona jest opłata
- zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane w celu przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
czas załatwienia sprawydo 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje- zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku
- opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
- istnieje możliwość złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00; wniosek ten będzie przekazany do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków celem rozpatrzenia  
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330) 
druki

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 22.07.2010
Data udostępnienia informacji: 22.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:12 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.11.2015 09:14 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.06.2015 10:46 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.06.2015 10:44 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 12:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:36 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
31.10.2014 10:40 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
10.09.2014 13:48 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.02.2014 12:47 Krzysztof Zawistowski
19.02.2014 12:38 Krzysztof Zawistowski
19.02.2014 12:37 Krzysztof Zawistowski
19.02.2014 08:37 Pomoc przy edycji Michał Kowalski
10.02.2014 15:09 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 15:08 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 15:02 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 15:01 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 14:59 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 14:57 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 14:54 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 14:52 Korekta Małgorzata Lejko
10.02.2014 14:51 Korekta Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:39 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2013 11:05 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
07.03.2013 11:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
01.02.2013 11:44 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.12.2012 09:28 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
29.09.2010 11:11 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2010 11:10 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.07.2010 13:34 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
22.07.2010 13:31 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko