Zmiana warunków umów najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
431
Tel. 58-66-88-944
fax (58) 668 85 02
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedz.12.00-16.00 środa 13.00-16.00 piątek 8.00- 10.30
 
wymagane dokumentypismo + załączniki wynikające z treści pisma 
sposób załatwienia sprawyodpowiedź na wniosek lub aneks do umowy 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawyudzielenie odpowiedzi w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, jeżeli podjęcie przez Prezydenta Miasta decyzji w sprawie nie wymaga opinii innych komórek urzędu lub instytucji
inne informacjekomórki współpracujące:
Wydział Budynków, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Organizacyjny, Wydział Dochodów, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Księgowości, Zespół Radców Prawnych, Zespół Prasowy, Administracje Budynków Komunalnych 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.515 z późn.zmianami)
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)
Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.)
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 j.t.)
akty prawa miejscowego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Longina _Kierszniewska
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Data udostępnienia informacji: 12.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:58 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
23.01.2015 10:46 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:26 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 12:40 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
18.12.2013 11:40 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka