Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 428

W dniach:
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Środa 13.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 10.30

Numer telefonu:
58 668-85-12
58 668-85-13

Fax: 58 66-88-502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem
- uprawienie do powyższego przysługuje najemcom, którzy złożyli do dnia 31.12.2000r. wniosek z wyrażeniem chęci nabycia garażu na własność oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyst
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem
- po weryfikacji wniosku rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza operat szacunkowy wartości gruntu
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
- wywieszenie wykazu na 21 dni
- podpisanie protokołu rokowań
- podpisanie umowy w formie aktu notarialnego
Opłaty: - z tytułu aktu notarialnego
- koszt przygotowania gruntu gminnego proporcjonalnie do posiadanego udziału
Czas załatwienia sprawy: - około 4 miesięcy
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2016.2147 z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny /Dz.U.2017.459 z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym /Dz.U.2016.446 z późn. zmianami/
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 11.05.2017
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017