Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 428
Tel. 58-66-88-512
        58-66-88-513
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  Poniedziałek 12.00 – 16.00 Środa 13.00 – 16.00 Piątek 8.00 – 10.30
 
wymagane dokumenty- wniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem
- uprawienie do powyższego przysługuje najemcom, którzy złożyli do dnia 31.12.2000r. wniosek z wyrażeniem chęci nabycia garażu na własność oraz
oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 
sposób załatwienia sprawy- złożenie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem
- po weryfikacji wniosku rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza operat szacunkowy wartości gruntu
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
- wywieszenie wykazu na 21 dni
- podpisanie protokołu rokowań
- podpisanie umowy w formie aktu notarialnego 
opłaty- opłaty aktu notarialnego
- koszt przygotowania gruntu gminnego proporcjonalnie do posiadanego udziału
czas załatwienia sprawy- około 4 miesięcy
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518.j.t. z poźn. zmianami)
Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121.j.t. z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U,2013.594.j.t. z późn. zmianami)
 
drukiwniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 19.08.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:41 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
23.01.2015 10:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:25 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
21.08.2014 08:26 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 14:45 dodanie załącznika Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 14:40 Dodanie informacji Arkadiusz Szynaka