Stawki czynszów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Referat Rozwoju i Obsługi Inwestora
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
1
Tel. 58-66-82-123
fax 58 6682012
e-mail: statystyka@gdynia.pl
w godzinach:  9.00-15.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywypełniony załącznik Nr 1 dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 
sposób załatwienia sprawyzłożenie wypełnionego załącznika Nr 1 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacjeOd 01 stycznia 2008 roku obowiązują przepisy art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2007 r.z póź. zm.), nakładające na właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze danej jednostki samorządu lub jej części.
Ponadto na podstawie cytowanego wyżej przepisu samorządy gminne mają obowiązek publikowania co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego zbiorczych danych dot. czynszów w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.
Obowiązek udostępniania informacji o czynszach obejmuje :
 wynajmujących – właścicieli domów mieszkalnych nie należących do publicznych zasobów mieszkaniowych,
 zarządców nieruchomościami.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 186a) (Dz. U z 2004 r..Nr 261 poz.2603 z póź. zm.) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca oraz do 31 stycznia roku następnego.
 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna- art.186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r..Nr 261 poz.2603 z póź.zm.)
- art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2007 r. z póź. zm.),
 
drukiZał nr 1 - dane dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Zakrzewska
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2008
Data udostępnienia informacji: 07.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 11:38 Aktualizacja treści Iwona Milewska
17.03.2014 08:39 Aktualizacja treści Konrad Niżnik
10.03.2014 12:24 Aktualizacja treści Konrad Niżnik
10.03.2014 12:19 Korekta Michał Kowalski
10.03.2014 12:19 Korekta Michał Kowalski
21.10.2013 08:59 do biura rozwoju Michał Kowalski
07.02.2013 15:07 Dodanie informacji Iwona Milewska