Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
431
Tel. 58-66-88-930
fax (58) 668 85 02
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek 12:00 - 16:00, środa 13:00 - 16:00, piątek 8:00 - 10:30
 
wymagane dokumentypostępowanie prowadzone z urzędu
informacje o rodzaju dokumentów upoważniających do uczestnictwa w przetargu zawarte są
w regulaminie przetargu, a ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie www.investgdynia.pl 
sposób załatwienia sprawyustanowienie odrębnej własności lokalu i zawarcie umowy sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie lub ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego 
opłatywadium ustalane każdorazowo dla danego lokalu, informacje o jego wysokości umieszczone są w ogłoszeniu o przetargu
czas załatwienia sprawy1 miesiąc od dnia przeprowadzenia przetargu do momentu podpisania aktu notarialnego sprzedaży lokalu
inne informacjeprzy prowadzeniu sprawy współpraca z:
Wydział Architektoniczno-Budowlany
Wydział Dochodów
Wydział Ksiegowości
Wydział Organizacyjny
Zespól Radców Prawnych
Administracja Budynków Komunalnych 
tryb odwoławczyPrezydent Miasta Gdyni 
podstawa prawnaUstawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w/s sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004.207.2108 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25.02.1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)
Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t)
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz.U. 00.80.903 j.t. z późn. zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Longina _Kierszniewska
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Data udostępnienia informacji: 23.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
23.01.2015 10:45 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
21.08.2014 08:28 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 12:32 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
18.12.2013 09:19 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka