Sprzedaż garaży gminnych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 428

W dniach:
Poniedziałek 12.00 - 16.00
Środa 13.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 10.30

Numer telefonu:
58 668-85-12
58 668-85-13

Fax: 58 66-88-502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
- wniosek na sprzedaż garażu gminnego
- dowód wpłaty /na poczet kosztów wyceny/
Sposób załatwienia sprawy: - wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego - garażu z załącznikami:
1. zaświadczenie z Administracji Budynków Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi
2. kopia umowy najmu garażu
3. oświadczenie wnioskodawcy
4. dowód wpłaty: opłaty na poczet operatu szacunkowego

- Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza wycenę lokalu użytkowego - garażu
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu
- wywieszenie wykazu na 21 dni
- oczekiwanie na ewentualne zgłoszenie się byłych właścicieli 21dni
- podpisanie protokołu rokowań z wnioskodawcą
- podpisanie umowy sprzedaży lokalu użytkowego (garażu)
Opłaty: - koszt wyceny lokalu użytkowego - garażu - 149,50 zł
Czas załatwienia sprawy: - około 4 miesięcy
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2016.2147 z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny /Dz.U.2017.459 z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym /Dz.U.2016.446 z późn. zmianami/
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 12:10 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski