Sprzedaż garaży gminnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok.428
Tel. 58-66-88-512
        58-66-88-513
fax 586688502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  Poniedziałek 12.00 - 16.00 Środa 13.00 - 16.00 Piątek 8.00 - 10.30
 
wymagane dokumenty- wniosek na sprzedaż garażu gminnego
- dowód wpłaty /na poczet kosztów wyceny/ 
sposób załatwienia sprawy- wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego - garażu z załącznikami:
1.zaświadczenie z Administracji Budynków Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi
2.kopia umowy najmu garażu
3.oświadczenie wnioskodawcy
4.dowód wpłaty: opłaty na poczet operatu szacunkowego
- Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie
Urzędu Miasta Gdyni sporządza wycenę lokalu
użytkowego - garażu
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni na
sprzedaż lokalu użytkowego - garażu
- wywieszenie wykazu na 21 dni
- oczekiwanie na ewentualne zgłoszenie się
byłych właścicieli 21dni
- podpisanie protokołu rokowań z wnioskodawcą
- podpisanie umowy sprzedaży lokalu użytkowego
(garażu) 
opłaty- koszt wyceny lokalu użytkowego - garażu - 148,50 zł
czas załatwienia sprawy- około 4 miesięcy
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami
/Dz.U.2014.515 j.t.z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny
/Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zmianami/
Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zmianami/  
drukiwniosek na sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 13.06.2005
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:49 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:28 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
21.08.2014 08:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 15:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
24.02.2014 11:21 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska
30.12.2013 12:47 Korekta Adriana Kowalewska
30.12.2013 12:17 Korekta Adriana Kowalewska
25.10.2013 13:00 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska
29.04.2013 11:34 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska
12.04.2013 15:00 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska