Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem w prawo własności

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 428
Tel. 58-66-88-512
        58-66-88-513
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  Poniedziałek 12.00 – 16.00 Środa 13.00 – 16.00 Piątek 8.00 – 10.30
 
wymagane dokumenty- wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek winien być złożony jednocześnie przez współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi 100%)
- odpis z księgi wieczystej lokalowej (nie starszy niż 3 miesiące) z aktualnymi danymi
- dowód wpłaty (opłata za wydanie decyzji - 10 zł)  
sposób załatwienia sprawy- komplet wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wraz z odpisami z ksiąg wieczystych lokalowych i dowodem zapłaty 10 zł od wnioskodawcy należy złożyć w Kancelarii Ogólnej
- po weryfikacji wniosków rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza operat szacunkowy kosztów zmiany formy własności
- po akceptacji kosztów przekształcenia przez wnioskodawców wydawana jest decyzja, która
staje się ostateczna 2 tygodnie po potwierdzonym otrzymania jej egzemplarza przez każdą osobę, której dotyczy, oraz przy braku odwołań
- wnioskodawcy uiszczają przypadające na nich opłaty za przekształcenie oraz dostarczają ostateczny egzemplarz decyzji (otrzymany osobnym pismem z Urzędu Miasta) do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, gdzie dokonuje się zmiany zapisu formy własności w ich księgach wieczystych 
opłaty- opłata w Sądzie za wydanie odpisu z lokalowej Księgi Wieczystej - 30 zł
- opłata w UM Gdynia na poczet wydania decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 10 zł od wnioskującej osoby
- opłata w UM Gdynia za wykonanie operatu szacunkowego kosztu zmiany prawa użytkowania na własność: 100 zł (koszt w roku 2014) - ponoszona wspólnie przez wnioskodawców po dopuszczeniu możliwości przekształcenia formy własności
- opłata w Sądzie za zmianę zapisu w gruntowej Księdze Wieczystej - 200 zł od Wspólnoty
- opłata w Sądzie za zmianę zapisu w indywidualnej, lokalowej Księdze Wieczystej - 60 zł od lokalu
czas załatwienia sprawyminimum dwa miesiące od chwili złożenia dokumentów przez współużytkowników wieczystych
inne informacje- opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego
- wpisu do księgi wieczystej po wydaniu decyzji o przekształceniu dokonuje wnioskodawca  
tryb odwoławczyOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia Decyzji.  
podstawa prawnaustawa z 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2012. poz.83 j.t.) 
drukiwniosek przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem w prawo własności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 13.06.2005
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:48 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 15:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
24.02.2014 11:23 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska
30.12.2013 11:44 Korekta Adriana Kowalewska
25.10.2013 13:06 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska
05.08.2013 11:56 Aktualizacja treści Adriana Kowalewska