Przekształcenie na własność użytkowania wieczystego zw. z lokalem w budynku komunalnym lub dewelopera - gdy wszystkie lokale są przez niego sprzedane

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 431
Tel. 58-66-88-151
fax 58 668 85 02
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek 12:00 - 16:00, środa 13:00 - 16:00, piatek 8:00 - 10:30
 
wymagane dokumenty- wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek winien być złożony jednocześnie przez współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę)
- odpisy z ksiąg wieczystych lokalowych z aktualnymi danymi (nie starszy niż 3 miesiące)
- dowód wpłaty (opłata za wydanie decyzji)  
sposób załatwienia sprawy- komplet wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wraz z odpisami z ksiąg wieczystych lokalowych i dowodem zapłaty 10 zł od lokalu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej,
- po weryfikacji wniosków rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza operat szacunkowy kosztów zmiany formy własności,
- koszty przekształcenia przedstawiane są Wspólnocie,
- wobec braków sprzeciwu co do przekształcenia ze strony członków Wspólnoty wydawana jest decyzja, która przy braku odwołań staje się ostateczna 2 tygodnie po potwierdzonym otrzymania jej egzemplarza przez każdą osobę, której dotyczy,
- wnioskodawcy uiszczają przypadające na nich opłaty za przekształcenie oraz dostarczają ostateczny egzemplarz decyzji (otrzymany osobnym pismem z Urzędu Miasta) do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, gdzie dokonuje się zmiany zapisu formy własności w ich księgach wieczystych – gruntowej i lokalowych 
opłaty- opłata w Sądzie za wydanie odpisu z lokalowej Księgi Wieczystej - 30 zł
- opłata w UM Gdynia na poczet wydania decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 10 zł od lokalu
- opłata za wykonanie operatu szacunkowego kosztu zmiany prawa użytkowania na własność: 216 zł (w roku 2016) - ponoszona przez Wspólnotę
- opłata w Sądzie za zmianę zapisu w gruntowej Księdze Wieczystej - 200 zł od Wspólnoty
- opłata w Sądzie za zmianę zapisu w indywidualnej, lokalowej Księdze Wieczystej - 60 zł od lokalu i opłata za wpis hipoteki – 200 zł
czas załatwienia sprawy- do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania bez wliczania w to terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – art. 35, § 3 i 5 ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267)
tryb odwoławczyOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia Decyzji. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. 2013.267)
Ustawa z dnia 29.07.2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (j.t.Dz.U.2012.83)
Uchwały nr XIX/442/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.03.2016 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni(Dz. Urz. Woj. POM. z 28.04.2016r., poz. 1688) 
drukiWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Sposób postępowania przy przekształcaniu użytkowania wieczystego związanego z lokalem w budynku komunalnym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Longina _Kierszniewska
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 09.11.2009
Data udostępnienia informacji: 09.11.2009
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2016 09:44 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
04.05.2016 12:18 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
26.02.2016 13:46 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
22.04.2015 12:14 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
23.01.2015 10:43 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 14:05 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 09:48 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
07.07.2014 10:32 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
09.04.2014 15:25 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
09.04.2014 15:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
17.12.2013 12:13 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
17.12.2013 12:07 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
17.12.2013 12:02 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
22.11.2013 12:57 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
22.11.2013 12:51 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
29.10.2013 11:33 Korekta Arkadiusz Szynaka
09.08.2013 14:45 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
09.08.2013 14:42 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
09.08.2013 14:34 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
13.05.2013 11:00 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
04.03.2013 12:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
25.10.2012 14:20 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
17.10.2012 14:07 Korekta Arkadiusz Szynaka
27.09.2012 12:48 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
27.09.2012 12:47 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
17.08.2012 14:39 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
07.08.2012 11:48 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
07.08.2012 11:45 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
07.08.2012 11:05 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
22.03.2012 10:01 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
23.02.2012 12:04 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
15.02.2012 09:09 Korekta Paweł Domrazek
30.01.2012 12:44 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
11.01.2012 11:29 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
12.12.2011 08:25 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
10.10.2011 12:04 Korekta Arkadiusz Szynaka
10.10.2011 11:55 Korekta Arkadiusz Szynaka
10.10.2011 11:53 Korekta Arkadiusz Szynaka
10.10.2011 11:48 Korekta Arkadiusz Szynaka
10.10.2011 11:41 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
26.09.2011 12:44 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
02.08.2011 09:39 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
02.08.2011 09:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
14.07.2011 12:49 Zmiana załącznika Arkadiusz Szynaka
14.01.2011 15:48 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka