Najem pomieszczeń użytkowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 431

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek 12.00 -16.00 środa 13.00 - 16.00 piątek 8.00 - 10.30

Numer telefonu:
58 668-89-44

Fax: 58 668 85 02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: najem w drodze przetargu - informacje o rodzaju dokumentów wymaganych od osób prawnych i fizycznych uczestniczących w przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, publikowanym na www.investgdynia.pl
najem z pominięciem przetargu
1. organizacje pozarządowe, chcące ubiegać się o gminne pomieszczenie użytkowe składają:
• wniosek ze wskazaniem wymagań (powierzchnia, położenie)co do lokalu, lub wskazaniem konkretnej lokalizacji.
• merytoryczne sprawozdanie z działalności w roku poprzednim,
• sprawozdanie finansowe za ten rok,
• dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, wypis z KRS), Statut , ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
• opis programu , który zamierza realizować w lokalu,
2. osoby fizyczne i prawne mogą ubiegać się o pomieszczenie, które bezskutecznie uczestniczyło w trzech kolejnych przetargach. Informacje w tej sprawie pod nr tel. 58-66-88-944.
Sposób załatwienia sprawy: podpisanie umowy najmu lub użyczenia, odpowiedź na wniosek
Opłaty:
przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Gdyni wadium w wysokości określonej dla danego lokalu. Informacje o wysokości wadium podawane są w ogłoszeniu o przetargu, publikowanym na stronie www.investgdynia.pl i w miejscowej prasie
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od daty zamknięcia przetargu lub podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdyni
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.)
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 j.t)
Ustawa z dnia 8.03.1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 j.t.)
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.)
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 j.t.)
akty prawa miejscowego
Inne informacje: komórki współpracujące:
Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Budynków, Wydział Dochodów, Wydział Księgowości, Wydział Organizacyjny
Zespół Radców Prawnych, Zespól Prasowy, Administracja Budynków Komunalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 11:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.07.2017 14:48 Korekta Michał Kowalski