Najem pomieszczeń użytkowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
431
Tel. 58-66-88-944
fax (58) 668 85 02
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek 12.00 -16.00 środa 13.00 - 16.00 piątek 8.00 - 10.30
 
wymagane dokumentynajem w drodze przetargu - informacje o rodzaju dokumentów wymaganych od osób prawnych i fizycznych uczestniczących w przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, publikowanym na www.investgdynia.pl
najem z pominięciem przetargu
1. organizacje pozarządowe, chcące ubiegać się o gminne pomieszczenie użytkowe składają:
• wniosek ze wskazaniem wymagań (powierzchnia, położenie)co do lokalu, lub wskazaniem konkretnej lokalizacji.
• merytoryczne sprawozdanie z działalności w roku poprzednim,
• sprawozdanie finansowe za ten rok,
• dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, wypis z KRS), Statut , ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
• opis programu , który zamierza realizować w lokalu,
2. osoby fizyczne i prawne mogą ubiegać się o pomieszczenie, które bezskutecznie uczestniczyło w trzech kolejnych przetargach. Informacje w tej sprawie pod nr tel. 58-66-88-944. 
sposób załatwienia sprawypodpisanie umowy najmu lub użyczenia, odpowiedź na wniosek 
opłatyprzed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Gdyni wadium w wysokości określonej dla danego lokalu. Informacje o wysokości wadium podawane są w ogłoszeniu o przetargu, publikowanym na stronie www.investgdynia.pl i w miejscowej prasie.
czas załatwienia sprawy14 dni od daty zamknięcia przetargu lub podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdyni
inne informacjekomórki współpracujące:
Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Budynków, Wydział Dochodów, Wydział Księgowości, Wydział Organizacyjny
Zespół Radców Prawnych, Zespól Prasowy, Administracja Budynków Komunalnych 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaUstawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.515 z późn.zmianami)
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t)
Ustawa z dnia 8.03.1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2013.594 j.t.)
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U.2000.80.903)
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010.234.1536 z późn.zmianami)
akty prawa miejscowego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Longina _Kierszniewska
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Data udostępnienia informacji: 14.11.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:55 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
23.01.2015 10:44 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
19.08.2014 12:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
18.12.2013 11:34 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka