Najem garaży gminnych w drodze przetargu nieograniczonego

miejsce załatwienia sprawypokój; 336, tel: 66 88 516
wymagane dokumentypostępowanie prowadzone z urzędu.
opłaty brak opłat skarowych
aby wziąć udział w przetargu konieczne jest dokonanie wpłaty wadium, ustalonego każdorazowo dla danego garażu.
Informacje o wysokosci wadium podawane są w ogłoszeniu o przetargu publikowanym na stwonie internetowej :
www.gdynia.pl oraz w Ratuszu.
czas załatwienia sprawysprawa załatwiana w trybie cywilnoprawnym, nie obowiązują terminy kpc. Średni czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do przeprowadzenia przetargu wynosi ok. 6 miesięcy
sposób załatwienia sprawy- Uchwała Rady Miasta o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia
- Zarządzenie Prezydenta o ustaleniu ceny i wykazu nieruchomości
- Zarządzenie Prezydenta o ustaleniu warunków przetargu
- ogłoszenie przetargu w prasie
tryb odwoławczyUchwała Rady Miasta może być zaskarżona do Wojewody. Czynności przetargowe i rozstrzygnięcia mogą być zaskarżone w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu do Prezydenta Miasta
komórki współpracująceWydział Architektoniczno-Budowlany
Wydział Dróg
Wydział Inżynierii Ruchu
Wydział Geodezji
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Urbanistyki
Konserwator Przyrody
Wydział Gsopodarki Komunalnej
Wydział Budynków
Wydział Inwestycji
Wydział Spraw Społecznych
podstawa prawnaustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w/s sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Adriana Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 19.10.2007