Dysponowanie zajętymi lokalami

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-566
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek wraz z załącznikami 
sposób załatwienia sprawywniosek o uzyskanie tytułu prawnego, wniosek o zamianę lokalu oraz wniosek o poprawę warunków zamieszkiwania w ramach zamiany składa się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, w pokoju nr 220 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 15:30 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyUdzielenie odpowiedzi w terminie miesięcznym od złożenia wniosku, pisma. Czas załatwienia sprawy - brak możliwości określenia jednolitego terminu dla wszystkich spraw, indywidualny dla każdej sprawy
inne informacjeBrak 
tryb odwoławczyBrak 
podstawa prawna- Ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2014 121. j.t z późń. zmianami)
- Uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r. poz.3608 oraz Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2016 r. poz. 767 w sprawie sprostowania błędu) 
druki

1. Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego
2. Wniosek o zamianę mieszkania
3. Wniosek o poprawę warunków zamieszkiwania w ramach zamiany
4. Oświadczenie o stanie majątkowym
5. Oświadczenie o udostępnianiu danych osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 06.12.2005
Data udostępnienia informacji: 06.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2016 09:30 Korekta Piotr Wójciak
11.03.2016 15:57 Korekta Piotr Wójciak
11.03.2016 15:54 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.10.2013 14:27 Korekta Piotr Wójciak
21.10.2013 14:25 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2013 13:28 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2013 13:27 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2013 13:23 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2013 13:20 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2013 13:20 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2013 13:04 Korekta Piotr Wójciak
15.11.2012 11:00 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2012 10:34 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:40 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:31 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:30 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:29 Korekta Piotr Wójciak
03.08.2012 14:28 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.12.2010 14:46 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
23.07.2010 11:50 Korekta Krzysztof Milewski
23.07.2010 11:49 Korekta Krzysztof Milewski
23.07.2010 11:48 Korekta Krzysztof Milewski