Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miasta Gdyni związanej z lokalem mieszkalnym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
431
Tel. 58-66-88-151
fax (58) 668 85 02
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek 12:00 - 16:00, środa 13:00 - 16:00, piątek 8:00 - 10:30
 
wymagane dokumenty- wniosek użytkownika wieczystego zawierający oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona  
sposób załatwienia sprawy- pismo o przyznaniu lub odmowie przyznania 50% bonifikaty 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawy- uzależniony od terminu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste
inne informacje- bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona  
tryb odwoławczy- brak  
podstawa prawna- art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t.)  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Józekowska
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 17.12.2013
Data udostępnienia informacji: 18.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 10:34 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
16.01.2015 11:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
18.12.2013 09:55 Aktualizacja treści Arkadiusz Szynaka
18.12.2013 09:50 Dodanie informacji Arkadiusz Szynaka