Lista oferentów - konkurs: wsparcie osób z chorobą otępienną

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7576/18/VII/O z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.       
Na konkurs wpłynęła oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 05.04.2018