Przyznawanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (za rok poprzedni)

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Kultury
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 116
Tel. 58-66-88-166
fax 58 66 88 174
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1. Zgłoszenia o przyznanie Nagrody mogą składać:
1) dotychczasowi laureaci Nagrody;
2) instytucje kultury;
3) stowarzyszenia i związki twórcze;
4) szkoły i uczelnie wyższe;
5) redakcje środków masowego przekazu;
6) inne podmioty działające w sferze kultury. 
sposób załatwienia sprawyKapituła wyłania Nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach spośród zgłoszonych kandydatów. Wyboru dokonuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Następnie przedstawia Prezydentowi Nominacje wraz z rekomendacjami.
Nominacje podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Gdyni.
Ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Prezydent Gdyni.
Nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali „Galion Gdyński” raz w roku. 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyNie dotyczy.
inne informacjeNagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński” przyznawana jest w czterech następujących kategoriach:
1) kreacja artystyczna;
2) animacja kultury;
3) debiut artystyczny;
4) mecenat kultury.
Prezydent Gdyni może także przyznać nagrodę „Galion Gdyński” za całokształt twórczości. 
tryb odwoławczyNie dotyczy.
 
podstawa prawnaUchwała nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 10 lutego 2015 r. poz. 382). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2005
Data udostępnienia informacji: 16.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 09:48 Korekta Natalia Spychalska
19.12.2016 09:44 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
14.11.2012 13:56 Sprawdzanie aktualności karty Natalia Spychalska
14.11.2012 13:53 Sprawdzanie aktualności karty Natalia Spychalska
14.11.2012 13:45 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:43 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:42 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:25 Korekta Natalia Spychalska
22.05.2012 09:30 Korekta Natalia Spychalska
22.02.2012 15:33 Aktualizacja treści Joanna Nowak
15.02.2012 15:10 Korekta Joanna Nowak
15.02.2012 15:09 Korekta Joanna Nowak
15.02.2012 15:05 Aktualizacja treści Joanna Nowak
07.10.2010 13:35 Aktualizacja treści Olga Krzyżyńska