Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok.08
Tel. 58-66-82-022
fax 58 668 20 12
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek do pobrania poniżej 
sposób załatwienia sprawyDecyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni 
opłatybrak
czas załatwienia sprawy30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
inne informacjebrak 
tryb odwoławczyOd negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014r., poz. 1987)
 
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: mantkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2000
Data udostępnienia informacji: 12.11.2004
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 12:07 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.06.2015 12:07 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.01.2015 12:45 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.01.2015 12:42 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
17.12.2014 09:15 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
21.07.2014 11:29 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.10.2012 12:36 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
21.07.2011 12:01 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
13.05.2011 15:05 Zmiana załącznika Iwona Ziółkowska
13.04.2011 15:01 Zmiana podstawy prawnej Iwona Ziółkowska
28.10.2010 13:23 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
27.10.2010 13:23 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska