Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. 08
Tel. 58-66-82-022
fax 58 668 20 12
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek do pobrania poniżej 
sposób załatwienia sprawyDecyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawy30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami
inne informacjebrak 
tryb odwoławczyOd negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą Nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r.  
podstawa prawnaUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2011r. Dz.U. Nr 127, poz. 721 z póżn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( Dz.U. z 2015r., poz. 93, t.j.) 
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Agnieszka _Kukiełko
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 12:11 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
02.02.2015 13:54 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
17.12.2014 09:07 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
21.07.2014 11:28 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
21.07.2014 11:15 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.10.2012 12:11 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.07.2011 11:57 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
13.05.2011 15:02 Zmiana załącznika Iwona Ziółkowska
13.04.2011 15:05 Zmiana podstawy prawnej Iwona Ziółkowska
28.10.2010 13:21 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
27.10.2010 13:31 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
27.10.2010 13:17 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska