Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; w szczególności w związku z przystosowaniem stanowisk pracy.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok.08
Tel. 58-66-82-022
fax 58 668 20 12
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek do pobrania poniżej 
sposób załatwienia sprawyDecyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni 
opłatybrak
czas załatwienia sprawy30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami
inne informacjebrak 
tryb odwoławczyOd negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014r., poz.1987)  
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: mantkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2000
Data udostępnienia informacji: 12.11.2004
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 12:09 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.01.2015 12:49 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
17.12.2014 09:17 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
21.07.2014 11:31 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.10.2012 12:38 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
21.07.2011 12:05 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
13.05.2011 15:07 Zmiana załącznika Iwona Ziółkowska
13.04.2011 14:56 Zmiana podstawy prawnej Iwona Ziółkowska
28.10.2010 13:23 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
27.10.2010 13:29 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
27.10.2010 13:27 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska