Dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnego źródła energii

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 312
Tel. 58-66-82-350
        58-66-82-351
        58-66-82-352
fax 58 66 88 470
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek
2) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
3) decyzja o podatku od nieruchomości za ostatni pełny rok podatkowy,
4) imienne faktury lub rachunki świadczące o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
5) dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji.

W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
6) zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
7) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w prawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zmianami)

 
sposób załatwienia sprawyanaliza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu 
opłatyZłożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
czas załatwienia sprawyWnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
inne informacjeWysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż:
1) 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku jednorodzinnego,
2) 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku wielorodzinnego.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.
 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 ze zm.)
Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515) 
drukiWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu budowy odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Gdyni

Uchwała dotacyjna - tekst ujednolicony


Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana uchwały dotacyjnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 29.03.2011
Data udostępnienia informacji: 30.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 14:25 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
01.12.2016 14:37 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
14.03.2016 14:05 Korekta Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 14:04 Zmiana podstawy prawnej Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 14:03 Aktualizacja treści Paweł Klawiter-Piwowarski
15.04.2015 10:27 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
08.04.2014 12:25 Korekta Sylwia Grabowska
08.04.2014 12:22 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
08.04.2014 11:52 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
08.04.2014 11:50 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 14:45 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 14:43 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 14:40 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 13:11 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.05.2013 09:00 Korekta Sylwia Grabowska
31.05.2013 08:47 Korekta Sylwia Grabowska
12.10.2012 16:10 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
12.10.2012 15:41 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
12.10.2012 15:37 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
06.09.2011 11:23 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
06.09.2011 11:14 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 13:30 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska
26.06.2011 13:37 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
08.04.2011 14:50 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 11:20 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 10:19 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska