Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 515
Tel. 58-66-88-476
        58-66-88-480
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek
2) kopia oświadczenia o odbiorze technicznym przyłącza do sieci wydaną przez właściciela sieci kanalizacyjnej
3) kopia geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza
4) rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, jeżeli zostały poniesione 
sposób załatwienia sprawyanaliza złożonych dokumentów
wizja terenowa
podpisanie umowy między realizującym inwestycję a Gminą Miasta Gdyni
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu 
opłatyZłożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
czas załatwienia sprawyWnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
inne informacjeWysokość dofinansowania:
* jednorazowa dotacja w wysokości iloczynu kwoty 100 zł za każdy metr bieżący wykonanego przykanalika (rozumianego jako instalacja zewnętrzna od miejsca włączenia w ulicy do ściany budynku),
* jednorazowa dotacja w wysokości 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, w przypadku gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia

Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 21 grudnia 2010 r. 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672)
Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 roku, poz. 2903) 
druki

Wniosek_kanalizacja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2011
Data udostępnienia informacji: 30.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2016 16:01 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.03.2016 14:04 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
27.10.2015 15:58 Aktualizacja treści Agata Lipińska
10.08.2015 14:02 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
05.08.2014 10:37 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
31.05.2013 09:44 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
28.05.2013 15:46 Korekta Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:45 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
09.01.2013 08:30 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
06.09.2011 11:13 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 13:30 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 13:29 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska
26.06.2011 13:36 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
08.04.2011 14:38 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 11:15 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 11:14 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 10:28 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska