Kontrola PIP - 11 paździerika 2006 r.

Informacja o kontroli nr 02/2006

Nazwa : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Adres pocztowy: 81 - 049 Gdynia, ul. Wejherowska 55


Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Gdyni;
81 -395 Gdynia, ul. Władysława IV 43.


Zakres kontroli: wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni dotyczącego wypłaty byłemu pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Termin przeprowadzenia kontroli: 11 października 2006 r.


Protokół i zalecenia z kontroli znajdują się u dyrektora szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 11.10.2006
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010