Konkurs - Kampus Akademii Morskiej w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni wraz z Akademią Morską w Gdyni organizują:

Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialno-ideowy na

KONCEPCJĘ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNĄ KAMPUSU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI


Przedmiotem Konkursu jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna kampusu Akademii Morskiej w Gdyni położonej w Gdyni Grabówku, przy ul. Morskiej 81-87. Koncepcja powinna zaprezentować na poziomie studialno-ideowym możliwości przekształcenia kampusu i przyległego fragmentu miasta, określać relacje obiektów z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze rozwiązania kompozycyjno-funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania przestrzeni publicznych.

Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych kampusu Akademii Morskiej w Gdyni. Koncepcje te mają uwzględniać zakładane przez władze Akademii inwestycje oraz skutkować zwiększeniem atrakcyjności tej części miasta. Wyniki mają posłużyć do opracowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stać się kierunkową wizją przekształceń kampusu Akademii.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne startujące indywidualnie lub zespołowo, w imieniu własnym, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów występujących wspólnie, wśród których to osób znajdują się osoby (minimum jedna) posiadające uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu (412 KB) [zmieniono:2016-01-25]

Załączniki formalne  (318 KB) [zmieniono:2016-01-16]

Załączniki merytoryczne (25,5 MB)

Załącznik merytoryczny nr 3 format: PNG (87,1 MB) [dodano:2016-01-25]

Załączniki uzupełniające I, II (8,39 MB)

Załącznik uzupełniający III

Załącznik uzupełniający IV

Terminy:

Ogłoszenie Konkursu: 11.12.2015 r.

Termin składania pytań: 18.01.2016 r.

Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 29.01.2016 r.

Termin składania prac konkursowych: 29.02.2016 r. do godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa 14.03.2016 r. godz. 11:00

Nagrody:

I nagroda – 50 000 zł

II nagroda – 30 000 zł

III nagroda – 20 000 zł

Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest dr inż. arch. Roman Ruczyński (sekretarz_konkursu_amg@gdynia.pl)

 

Materiał pomocniczy:

Pierwsza wersja modelu terenu 3D formaty: MAX, FBX (1,04 MB)

Pierwsza wersja modelu terenu 3D format: 3DS (195 KB) [dodano:2016-01-25]

Model został dostarczony przez firmę StructView z Gdyni. W miesiącu styczniu zostanie on zaktualizowany - zweryfikowane zostaną wysokości budynków.

Druga wersja modelu terenu 3D formaty: MAX, FBX, 3DS (1,08 MB) [dodano:2016-02-01]

Druga wersja modelu terenu 3D formaty: DWG, DXF (962 KB) [dodano:2016-02-05]

Odpowiedzi na pytania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 10.12.2015
Data udostępnienia informacji: 11.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2016 13:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.03.2016 13:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.03.2016 13:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.03.2016 13:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.03.2016 13:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
05.02.2016 14:18 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
01.02.2016 15:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
01.02.2016 15:45 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
25.01.2016 15:31 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.01.2016 14:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.01.2016 14:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.01.2016 12:04 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
31.12.2015 13:06 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
31.12.2015 12:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
31.12.2015 12:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
28.12.2015 14:06 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.12.2015 09:45 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
11.12.2015 09:41 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
11.12.2015 08:23 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
11.12.2015 08:23 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
10.12.2015 14:35 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 14:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 13:41 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 11:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 10:35 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 10:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 10:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 10:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 10:08 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.12.2015 10:06 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak