"Być jak Święty Mikołaj"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację Dla Was z siedzibą w Łężycach ul. Jarzębinowa 3, na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Być jak Święty Mikołaj”. Uproszczona oferta zostanie zamieszczona:
a) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i MOPS w Gdyni,
b) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty – Konkursy”,
c) na tablicy ogłoszeń GCOP, MOPS w Gdyni.

Ewentualne uwagi do ww. uproszczonej oferty można zgłaszać w terminie do dnia 19 października 2017 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2 lub drogą elektroniczną na adres: m.krzyzewska@mopsgdynia.pl

Załącznik:
- Oferta: Fundacja Dla Was z siedzibą w Łężycach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017