Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al.Piłsudskiego i Tetmajera"

RAAII.6740.19.2017.GK-20/ulica                                                                                  Gdynia dnia 22.08.2017r.
     
                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                             PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496)
 
                                                                        ZAWIADAMIA,
 
o uzupełnieniu i zmianie zakresu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budową trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze  Nadmorskim  w Gdyni”, zlokalizowanej aktualnie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana: 
262, 286, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 318, 319, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 350, 365, 813, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 1212, 1214, 1215, 1218, 1318, 1454, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475, 1479, 1454, 1470
obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście: 
2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2507,  2508, 2509, 2510,
obręb ewidencyjny 0016 Kamienna Góra:
506, 507, 508, 555, 634, 638, 639, 803, 804, 805, 806, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 867, 869, 872, 873, 874, 875, 876, 877.

 Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych:
- obręb ewidencyjny 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana na działkach o następujących numerach  ewidencyjnych: 262, 299/2 (299), 300/2 (300), 301, 303/2 (303), 305, 306, 325, 337/2 (337), 341, 342, 343, 860/2 (860), 866, 870, 871, 1212/2 (1212), 1215/2  (1215), 1218, 1318, 1454/2 (1454), 1470;
- obręb ewidencyjny 0026 Śródmieście na działce o numerze ewidencyjnym 2507;
(w nawiasach podano numery działek przed podziałem)
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 ( tel. 58 66 88 407 ) t.j. poniedziałek w godz. 13ºº-16ºº i środa w godz. 8ºº-11ºº oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia
2.       Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81-381 Gdynia (www.gdynia.pl )
3.       Prasa lokalna – Ratusz
4.       RAA – aa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 23.08.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017