Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej„Budowa skrzyżowania w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdyni "

RAAIII.6740.343.2016.KB-75/ulica                                                         Gdynia dn. 24.03.2017r  

                                                                                                        
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.23 z późn.zm.)
zawiadamiam:

 

że w dniu 17.03.2017r. została wydana decyzja nr RAAIII.6740.343.2016.KB-75/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa skrzyżowania w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdyni wraz z ulicą prowadzącą do ul. Legionów oraz rozbudową  ul. Kostki Napierskiego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr: cz. dz. 261, 252, cz. dz. 180, cz. dz. 178, 253, cz. dz. 119, cz. dz. 1501, cz. dz. 1701, cz. dz. 287/2  i 287/1 (w wyniku podziału dz. 287), 258, 1504/1 i cz. dz. 1504/2 (w wyniku podziału dz. 1504), 1503/1   i 1503/2 i cz.dz.1503/3 (w wyniku podziału dz. 1503), 1502/1 (w wyniku podziału dz. 1502), 1505/1 i cz. dz. 1505/2 (w wyniku podziału dz. 1505), 1515/1 i 1515/2 (w wyniku podziału 1515), 256/1 i 256/2 i 256/3 (w wyniku podziału działki 256), 255/2 i 255/1 (w wyniku podziału działki 255), 1517, 1516, cz. dz. 1472/1 i 1472/2 i 1472/3 (w wyniku podziału działki1472) , 1532, 1529, 1479, 1480, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 Obr. 0025 Redłowo”  

Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno – Budowlany, pokój 324 (tel. 58 66 88 427) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13ºº-16ºº i środa w godz. 8ºº-11ºº.

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.23 z późn.zm.) z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia
2.       Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia (WWW.gdynia.pl )
3.       Prasa Lokalna – Ratusz
4.       RA – a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 27.03.2017
Data udostępnienia informacji: 27.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2017 11:11 Korekta Dariusz Repiński