Obwieszczenie dot. pozwolenia na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni"

 
                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                             PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r.,poz. 2031 z późn.zm.)
                                                                        ZAWIADAMIA
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od SP 37 do ulicy Zaruskiego” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3236/1- powstała w wyniku podziału działki 3236, 3259, 3260, 3261/1- powstała w wyniku podziału działki 3261, 3273/1- powstała w wyniku podziału działki 3273, 3274/1- powstała w wyniku podziału działki 3274, 3278/1- powstała w wyniku podziału działki 3278, 3293/1- powstała w wyniku podziału działki 3293, 3300, 3301/1- powstała w wyniku podziału działki 3301, 3302/1- powstała w wyniku podziału działki 3302, 3317/1- powstała w wyniku podziału działki 3317, 3332/1- powstała w wyniku podziału działki 3332, 3333, 3340/1- powstała w wyniku podziału działki 3340, 3340/2- powstała w wyniku podziału działki 3340, 3341, 3342/1- powstała w wyniku podziału działki 3342, 3342/2- powstała w wyniku podziału działki 3342, 3343/1- powstała w wyniku podziału działki 3343, 3350, 3357, 3358, 3359, 3363, 3369, 3371, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378/2- powstała w wyniku podziału działki 3378, 3379, 3398/1- powstała w wyniku podziału działki 3398, 3399/1- powstała w wyniku podziału działki 3399, 3505, 3506, 3567, 3568, 3571, 3572/1- powstała w wyniku podziału działki 3572, 3831, 3845, 4257, 4258, 4259, 4260, 4266, 4268/1- powstała w wyniku podziału działki 4268, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
Wykaz działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych:
         3234, 3235, 3236/2- powstała w wyniku podziału działki 3236, 3258, 3259, 3274/2- powstała w wyniku podziału działki 3274, 3278/2- powstała w wyniku podziału działki 3278, 3293/2- powstała w wyniku podziału działki 3293, 3301/2- powstała w wyniku podziału działki 3301, 3302/2- powstała w wyniku podziału działki 3302, 3317/2- powstała w wyniku podziału działki 3317, 3332/2- powstała w wyniku podziału działki 3332, 3333, 3334, 3340/3- powstała w wyniku podziału działki 3340, 3342/3- powstała w wyniku podziału działki 3342, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3378/1- powstała w wyniku podziału działki 3378, 3398/2- powstała w wyniku podziału działki 3398, 3399/2- powstała w wyniku podziału działki 3399, 3401, 3402/2, 3429, 3431, 3432, 3454, 3455, 3506, 3507, 3508, 3561, 3567, 3568, 3569, 3572/2- powstała w wyniku podziału działki 3572, 3573, 3820, 3821, 3823, 3827, 3828, 3830, 3831, 3845, 4257, 4260, 4261, 4264, 4265, 4267, 4268/2- powstała w wyniku podziału działki 4268, 4270, 4271, 4276, 4649, 4650, 4655 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
 
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 ( tel. 58 66 88 407 ) t.j. poniedziałek w godz. 13ºº-16ºº i środa w godz. 8ºº-11ºº oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 12.05.2017
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017