Obwieszczenie dot. odwołania od decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii kom. przy ul. Granicznej 11 w Gdyni


OBWIESZCZENIE
 
 
Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 20.11.2017r.,  zgodnie z art. 133 K.p.a., przekazał Wojewodzie Pomorskiemu odwołania stron: Mirosława Górskiego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni, od decyzji nr RAAII.6740.300.2017.BB-418/11stacja bazowa z dnia 20.10.2017r, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT 43302 Gdynia Witomino 2, na dachu budynku przy ul. Granicznej 11 w Gdyni, wraz z wykonaniem zasilania energetycznego, dz. nr 775 i 772 obr. 0029 Witomino-Leśniczówka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 17.11.2017