Informacja na temat wstrzymania wydawania decyzji administracyjnych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

Informujemy, że z dniem 26.05.2017 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015 poz. 1789).
Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni wykonujący obowiązki z zakresu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na podstawie porozumienia z dnia 12 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dn. 12 czerwca 2012 r. poz. 2034) nie może wydawać decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
Przepraszamy za związane z tym niedogodności. O terminie wejścia w życie nowego rozporządzenia niezwłocznie poinformujemy.


Informacja w tej sprawie na stronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku:
http://www.ochronazabytkow.gda.pl/aktualnosci/wuoz-w-gdansku-nie-wydaje-decyzji-rozporzadzenie-mkidn-uchylone/
Informacja w tej sprawie na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wkrotce-nowe-rozporzadzenie-ws.-prac-konserwatorskich-7397.php

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 26.05.2017
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2017 09:38 Inne Anna Częścik
08.06.2017 09:09 Inne Anna Częścik
08.06.2017 09:06 Inne Anna Częścik
08.06.2017 09:05 Inne Anna Częścik
07.06.2017 12:14 Inne Anna Częścik
07.06.2017 12:13 Aktualizacja treści Anna Częścik
07.06.2017 12:12 Aktualizacja treści Anna Częścik
07.06.2017 12:11 Aktualizacja treści Anna Częścik
07.06.2017 12:09 Aktualizacja treści Anna Częścik