Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) przyznał Miastu Gdyni dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu: „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”.

W ramach projektu właściciele, zarządcy oraz administratorzy budynków mieszkalnych będą mogli złożyć wniosek o przeprowadzenie bezpłatnych badań kamerą termowizyjną, czyli najnowocześniejszą, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa.

Dzięki badaniom, zostaną wykazane straty w energii, czyli jak ciepło „ucieka” z budynku przez ściany i dach. Spodziewanym efektem projektu będzie zwiększanie poziomu wiedzy użytkowników i podjęte przez nich działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Przyczyni się to do redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych, co ograniczy negatywne oddziaływanie na klimat. W domowej skali mniejsze zużycie energii potrzebnej na ogrzewanie, przełoży się na oszczędności w domowym budżecie.

Do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń zakwalifikowane zostaną budynki jednorodzinne (200 budynków) oraz wielorodzinne (50 budynków).Termin składania kart zgłoszeniowych: od 04 do 15 września. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne będą od 01 września b.r.

W roku następnym po przeprowadzonych badaniach, wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta, w której pojawią się pytania o działania podjęte przez uczestników. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wdrożona zostanie kampania edukacyjna, ukazująca sposoby ograniczenia zużycia energii cieplnej, bez obniżania komfortu mieszkania, a także promująca pozytywne wzorce konsumpcji energii czyli ograniczenie jej marnotrawienia.

Planowany koszt kwalifikowany projektu: 92 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniesie 50 000 zł.

Logo WFOŚiGW

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Piszczek
Data wytworzenia informacji: 25.07.2017
Data udostępnienia informacji: 25.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2017 14:38 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek