Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16  grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, przedstawia do konsultacji projekt aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025”. 

Aktualizacja Planu Transportowego ma na celu uwzględnienie zmian w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, planowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaktualizowany Plan Transportowy w dniach od 26 lutego do 18 marca 2016 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym. W czasie konsultacji społecznych tekst planu wyłożony zostanie do wglądu w siedzibie InfoBoxu w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 30. Wersja elektroniczna zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ZKM w Gdyni oraz w serwisie internetowym ZKM w Gdyni.

Uwagi i opinie dotyczące projektu aktualizacji Planu Transportowego prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail:plan.transportowy@zkmgdynia.pl  lub w wersji pisemnej za pośrednictwem formularza dostępnego w siedzibie InfoBoxu do dnia 18 marca br. Ostateczna wersja aktualizacji Planu Transportowego uwzględniająca zmiany po konsultacjach oraz uzgodnienia z właściwymi organami sąsiednich gmin, zostanie przedstawiona jako projekt uchwały, pod obrady na sesji Rady Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2016
Data udostępnienia informacji: 23.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2016 10:16 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.02.2016 14:18 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.02.2016 14:09 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.02.2016 14:09 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
23.02.2016 14:01 Dodanie informacji Janusz Wensierski