Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424: 1. wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ulic Chwaszczyńskiej / Gryfa Pomorskiego, oznaczonej jako dz. nr 980, oraz nr 988, obręb Wielki Kack - 0027, o pow. 152 m², przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 2. wykazów nr 1/2017, oraz nr 3/2017 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykazy wywieszono na okres od dnia 23.03.2017r. do dnia 13.04.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 15.03.2017
Data udostępnienia informacji: 23.03.2017