Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Wielki Kack – festynu rekreacyjno-kulturalnego w dniu 3 maja 2018 r.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Wielki Kack – festynu rekreacyjno-kulturalnego.
 
Miejsce realizacji: teren przy kapliczce „Źródło Marii”.
 
Termin realizacji: 3 maja 2018 r.
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Wielki Kack na to zadanie: 20 000 zł brutto.
 
Rekomendacje programowe Rady Dzielnicy Wielki Kack, które należy spełnić – w załączniku.
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 20 punktów
- indywidualna ocena oferty – do 10 punktów.
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2018 r. (poniedziałek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację zadania Rady Dzielnicy Wielki Kack – festynu rekreacyjno-kulturalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 09.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.03.2018