Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Obłuże – festynu w dniu 2 września 2017 r.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Obłuże – festynu w dniu 2 września 2017 r.
 
Miejsce realizacji: Skwer Ireny Kwiatkowskiej na Obłużu w Gdyni
 
Termin realizacji: 2 września 2017 r., w godz. od 14.00 do 21.00
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Obłuże na to zadanie: 20 000 zł brutto
 
Rekomendacje programowe dotyczące przebiegu festynu rodzinnego Rady Dzielnicy Obłuże, które należy spełnić – w załączniku
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka Komisji – do 10 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 20 punktów
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2017 r. (czwartek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację zadania Rady Dzielnicy Obłuże – festynu rodzinnego w dniu 2 września 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Ostatnio zmodyfikował: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 24.07.2017
Data udostępnienia informacji: 24.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2017 09:22 Aktualizacja treści Olga Krzyżyńska