Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Chylonia Koncert Międzypokoleniowy z okazji Dnia Seniora 2017

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnic Chylonia Koncert Międzypokoleniowy z okazji Dnia Seniora 2017:
 
 Miejsce realizacji:  
– Park Kiloński
 
Termin realizacji: 30 września 2017 r., w godz. od 14.00 do 21.00
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Chylonia na to zadanie: 5 000 (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto
 
Rekomendacje programowe dotyczące przebiegu Koncertu Międzypokoleniowego z okazji Dnia Seniora 2017 Rady Dzielnicy Chylonia, które należy spełnić – w załączniku
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktow):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka Komisji – do 10 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 20 punktów
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2017 r. (poniedziałek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację zadania Rady Dzielnicy Chylonia Koncert Międzypokoleniowy z okazji Dnia Seniora 2017.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017