Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rad Dzielnic Pogórze i Obłuże – festynu dla mieszkańców w dniu 2 września 2018 r.


Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rad Dzielnic Pogórze i Obłuże – festynu dla mieszkańców w dniu 2 września 2018 r.
 
 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rad Dzielnic Pogórze i Obłuże -  festynu dla mieszkańców „Pożegnanie lata z galą disco polo” w dniu 2 września 2018 r.
 
Miejsce realizacji: Skwer Ireny Kwiatkowskiej, teren rekreacyjny u zbiegu ulic płk. Dąbka i Kwiatkowskiego na Obłużu
 
Termin realizacji: 2 września 2018 r., godz. 14.00-21.00
 
Maksymalne przewidywane środki Rad Dzielnic Pogórze i Obłuże na to zadanie: 25 000 zł brutto.
 
Rekomendacje programowe Rad Dzielnic Pogórze i Obłuże, które należy spełnić – w załączniku.
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 20 punktów
- indywidualna ocena oferty – do 10 punktów.
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2018 r. (czwartek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację zadania Rad Dzielnic Pogórze i Obłuże – festynu dla mieszkańców w dniu 2 września 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018