Zaproszenie do składania ofert - festyn rodzinny "Niech żyją wakacje"

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Dąbrowa – festynu rodzinnego „Niech żyją wakacje” w dniu 23 czerwca 2017 r.
 
Miejsce realizacji: leśna polana w osiedlu Dąbrowa w Gdyni
 
Termin realizacji: 23 czerwca 2017 r., w godz. od 18.00 do 22.00
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Dąbrowa na to zadanie: 25 000 zł brutto
 
Rekomendacje programowe dotyczące przebiegu festynu rodzinnego „Niech żyją wakacje” Rady Dzielnicy Dąbrowa, które należy spełnić – w załączniku
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 50 punktów
- cena – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 20 punktów
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 r. (poniedziałek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację zadania Rady Dzielnicy Dąbrowa – festynu rodzinnego „Niech żyją wakacje” w dniu 23 czerwca 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017