Wniosek o realizację inwestycji wraz z deklaracją udziału - zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Rady Miasta Gdyni nr XII/457/99r.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Inwestycji
Referat Realizacji Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 237 piętro II
Tel. 58-66-88-307
fax 58 66 88 302
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
w godzinach:  10.00 do 14.00
 
wymagane dokumentywniosek wraz z deklaracją udziału
zgoda Inicjatora na przepisanie na Gminę pozwolenia na budowę
projekt budowlany i wykonawczy inwestycji
przedmiar robót dla oferentów
kosztorys inwestorski z przedmiarem robót
specyfikacja techniczna
pozwolenie na budowę
opinia Rady Dzielnicy
dokumentacja przetargowa na nośniku CD (bez kosztorysu inwestorskiego)
 
sposób załatwienia sprawy1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze lub przesłać na adres Urzędu
2. odpowiedź Wnioskodawca otrzyma drogą pocztową lub odbierze osobiście w pokoju 237 na II piętrze Urzędu
 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawysześć tygodni od daty wpływu kompletnego wniosku- ujęcie inwestycji w wykazie LII lub odmowa
inne informacje1.Komórki współpracujące - Wydział Architektoniczno-Budowlany; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
2. Czas załatwienia sprawy zależy od zakresu inwestycji
 
tryb odwoławczyOdwołanie na piśmie do Prezydenta Miasta
 
podstawa prawnaUchwała Rady Miasta nr XII/457/99 z dnia 27.10.1999r; Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r; Ustawa o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami - Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r.; Prawo Budowlane - Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010r.
 
drukizałącznik wniosek o realizację inwestycji wraz z deklaracją udziału

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: awegner
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 16.05.2011
Data udostępnienia informacji: 12.01.2005
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2015 14:17 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
19.01.2012 15:32 dodanie druku wniosku Elżbieta _Wójcicka
16.05.2011 13:19 Aktualizacja treści Elżbieta _Wójcicka