Interwencje w zakresie nieporozumień w stosunku do jednostek budżetowych - Administracji Budynków Komunalnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 210
Tel. 58-66-82-307
        58-66-82-308
fax 058-66-82-302
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZawiadomienie o zaistniałym nieporozumieniu w stosunku do jednostki budżetowej (ABK) - osobiście, pisemnie, telefonicznie pocztą elektroniczną bądź faksem - z podaniem dokładnego adresu do korespondencji 
sposób załatwienia sprawy- Osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną bądź faksem zgłoszenie zaistniałego nieporozumienia w stosunku do zakładu budżetowego ABK
- Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i sprawdzającego
- Pisemne udzielenie informacji i wyjaśnień
- Doręczenie odpowiedzi drogą pocztową bądź elektroniczną 
opłatynie podlega opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawy- 30 dni od daty zgłoszenia
- w przypadku zagrożenia życia lub bezpieczeństwa niezwłocznie od momentu zgłoszenia
- termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony, o czym zostanie poinformowany zainteresowany wraz z informacją o przyczynie zwłoki oraz o nowym terminie udzielenia odpowiedzi
inne informacjeStanowisko do spraw wspólnot mieszkaniowych i ABK  
tryb odwoławczyNa sposób załatwiania sprawy przez Wydział można wnieść odwołanie do Prezydenta Miasta Gdyni. 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.2014.150 j.t. z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t. z późn. zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 19.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2016 14:36 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
11.02.2016 12:46 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
07.01.2016 11:22 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
28.08.2015 08:46 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.03.2015 13:16 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
02.01.2015 13:08 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
15.09.2014 14:48 Kontrola Agnieszka Labuda-Papierowska
06.03.2014 08:55 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
23.10.2013 08:18 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
29.05.2013 14:44 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.11.2012 11:43 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
09.10.2012 10:12 monitoring Agnieszka Labuda-Papierowska
15.06.2012 10:42 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
30.03.2012 11:08 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
16.05.2011 11:50 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.05.2011 11:29 Dodanie informacji Gabriela Grabda
19.10.2010 10:09 Aktualizacja treści Gabriela Grabda