Spółki prawa handlowego, w których wartość udziałów lub akcji Gminy Miasta Gdyni nie przekracza 50% wartości kapitału

 


 

 Lp.
 Nazwa Spółki Wartość nominalna na dzień
31.12.2016
 Ilość udziałów lub akcji na dzień 31.12.2016 Data przystąpienia Gminy do Spółki
 1.Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku
 2.800.000
280
 1996-05-31
 2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 153.397.500 1.533.975 1998-03-26
 3.Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.w Gdyni 49.000 4.900 1999-11-30
 4.Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 12.469.000 24.938 2001-05-26
 5.Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku 215.000 215 2002-04-03
 6.Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku 350.000 350 2004-09-22
 7.PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni6.800.000
13.600 2009-11-27
 8.InnoBaltica Sp. z o.o.625.000
 625 2013-10-08
     
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Tomasz Szpinda
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Szpinda
Data wytworzenia informacji: 16.02.2015
Data udostępnienia informacji: 22.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2017 14:16 Korekta Tomasz Szpinda
02.03.2017 14:13 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
15.01.2016 09:49 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
17.02.2015 10:33 Korekta Tomasz Szpinda
17.02.2015 10:30 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
13.02.2014 14:29 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
18.01.2012 09:35 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
14.02.2011 12:27 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda