Wyznaczenie pasów ruchu i kontraruchów rowerowych w Gdyni

RZ-EZP.271.109.2017                                                                                                         Gdynia, 13.10.2017r.    
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyznaczenie pasów ruchu i kontraruchów rowerowych w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.
 
 
W załączeniu przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część 1 –  96 352,27 zł brutto,
Część 2 –  41 034,40 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017