Wykonanie iluminacji Krzyża na Kamiennej Górze w Gdyni

RZ-EZP.271.129.2017/NW/DT                                                                           Gdynia, 13.10.2017r.                                                                              

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie iluminacji Krzyża na Kamiennej Górze w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 347 568,48 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017