INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni

RZ-EZP.271.42.2017/KK
Gdynia, 20.04.2017r.                                                   
 
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 108 830,40 zł.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017