Informacja z otwarcia ofert - wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni

RZ-EZP.271.19.2017/KK                                                                                                Gdynia, 17.03.2017r.                                                     

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 108 830,40 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2017 11:54 Dodanie informacji Dorota Tuźnik