Informacja z otwarcia ofert - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych (...) placów zabaw i urządzeń turystycznych w Gdyni

RZ-EZP.271.11.2017/IK……                                                                           Gdynia, 07.03.2017r.                                                                           
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTdotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych dotyczących placów zabaw i urządzeń turystycznych w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

 

Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1 – Zadanie A – 3 799,22 zł brutto,

Część 2 – Zadanie B – 7 306,20 zł brutto,

Część 3 – Zadanie C – 5 552,71 zł brutto,

Część 4 – Zadanie D – 9 351,94 zł brutto,

Część 5 – Zadanie E – 3 799,22 zł brutto,

Część 6 – Zadanie F – 9 351,94 zł brutto,

Część 7 – Zadanie G – 9 644,18. zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 07.03.2017
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2017 10:52 Aktualizacja treści Inga Kurdziel