INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanału deszczowego w ul. Stolarskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.18.2017/KK
Gdynia, 13.03.2017r.                                                   

 

 

                       

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanału deszczowego w ul. Stolarskiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 56 052,80 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.03.2017
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017