Informacja z otwarcia ofert - promocja międzynarodowego konkursu rowerowego European Cycling Challenge 2017 w Gdyni

RZ-EZP.271.16.2017/DT                                                                            Gdynia, 16.03.2017r.                                              

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na promocja międzynarodowego konkursu rowerowego European Cycling Challenge 2017 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 

Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 68 730,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2017 10:47 Aktualizacja treści Inga Kurdziel