Informacja z otwarcia ofert - Organizacja i realizacja konkursu pn. "Do pracy jadę rowerem"

RZ-EZP.271.10.2017/DT
Gdynia, 14.03.2017r.                                                     

 
                     
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i realizację konkursu pn.”Do pracy jadą rowerem”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 39 666,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 14.03.2017
Data udostępnienia informacji: 14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 13:21 Dodanie informacji Dorota Tuźnik