Informacja z otwarcia ofert - budowa zjazdu linowego przy ul. Racławickiej w Gdyni

RZ-EZP.271.92.2017/NW/DT                                                                          Gdynia, 11.08.2017r.                                                                                 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zjazdu linowego przy ul. Racławickiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 38 936,70 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017